Klopp as- Produkter
Vi driver også medlem123 for organisasjoner som ønsker at vi skal håndtere medlemmene deres.

REGWEB MEDLEMSSYSTEM

Regweb – Fleksibelt medlemssystem som ikke krever regnskapserfaring.

LIKEPERSONSLOGG

Likepersonslogg – Logg likepersonsarbeid på PC, nettbrett eller telefon.

XREG

XReg – En verktøykasse for organisasjoner. Kobler seg til foreningens eksisterende medlemssystem via API. Er helt frittstående fra organisasjonens medlemssystem.

MEDLEM123

Medlem123 – Tjeneste hvor vi tar det daglige arbeidet med kontingentinnkreving og medlemsservice.